Dynamics 365 Business Central bevezetése

Dynamics 365 Business Central bevezetése

Projektmenedzsment és bevezetési módszertan ismertetése

Bevezetési módszertan

A bevezetés során a Microsoft Dynamics Sure Step Methodology (röviden: Sure Step) teljes körű üzleti és implementációs módszertanára támaszkodunk. Használata garantálja a Microsoft Dynamics 365 Business Central (korábban Dynamics NAV) bevezetések magas szintű minőségét, biztosítja az ügyfelek elégedettségét, garantálja a teljes körű biztonságot. A Microsoft által megalkotott, nemzetközileg elismert, szabványosított és folyamatosan minőségügyileg menedzselt ERP rendszerek bevezetési módszertanát az Ecobit Kft. kiegészítette az eddig felhalmozott projekt menedzsmenti és minőségbiztosítási módszertani tapasztalataival.
A bevezetés két fő részből áll, az első a tervezés, a második a megvalósítás. A két részhez tartoznak a projekt szakaszai, amelyek feladat csoportokból állnak. A Sure Step módszertan a Microsoft Dynamics 365 Business Central implementációs projekteket a bevezetés mérföldköveinek megfelelően szakaszokra bontja. Egyik szakaszból a másikba való átmenetet szigorúan szabályozza, minden szakasznak van indítási és lezárási feltétele. Ezeket a szállítandó dokumentumok (projekt dokumentumok, jegyzőkönyvek, kézikönyvek, stb.) elkészítése jelenti, amit az ügyfél az aláírásával hitelesít. Ezek egyrészt garantálják, hogy a terveknek és az elvárt minőségnek megfelelően folyjon a projekt, másrészt megteremtik a projekt résztvevői közötti információ és tudás áramlását, harmadrészt garantálják a rendelkezésre álló erőforrások optimális használatát.

A bevezetés első lépéseként javasolt az Ügyfél részéről az alkalmazásgazda és szakterületenkénti kulcsfelhasználók kijelölése, akik a bevezetés során végig kísérik a projektet, majd az éles használat során további munkájukkal biztosítják a rendszer biztonságos működtetését.

Az alkalmazásgazda a teljes rendszert és üzleti folyamatot ismeri, rálátása van az integrációból adódó kapcsolódási kihatásra. Feladata a bevezetés alatt a konzultációkon való részvétel, függetlenül a szakterülettől, folyamatos kapcsolattartás a kulcsfelhasználók között, konfliktusok feloldásának elősegítése. A folyamat tervezésénél, paraméterezésnél, adatfeltöltésnél, tesztelésnél a társterületekkel való munkamegosztás és koordináció biztosítása. Feladata továbbá a felhasználók és a hozzájuk tartozó jogosultsági rendszer karbantartása. Bevezetés után a kérdések, problémák, igények fogadása a kulcsfelhasználóktól és megoldási javaslatok összeállítása, kidolgozása, kapcsolattartás a támogató partnerrel, a „Házon belül” nem megoldható problémák továbbítása a partner cég felé.

A kulcsfelhasználók a bevezetési projekt során és után egy-egy adott szakterületen szakmai kompetenciával rendelkeznek, az ott felmerült és megoldandó kérdésekben állást foglalnak, döntési jogosultságtól függően döntenek, vagy a döntést előkészítik és előterjesztik. A bevezetéshez tartozó konzultációkon, oktatáson részt vesznek, a bevezetést területükön irányítják, a bevezetéshez tartozó feladatokat elvégzik, vagy elvégeztetik, számon kérik. A kulcsfelhasználó feladata a rendszer szakterületéhez tartozó részének készség szintű ismerete, kollégák oktatása, támogatása, új belépők betanítása.

A következőkben röviden bemutatjuk a bevezetéshez tartozó szakaszokat.

Tervezés rész

Elemzés szakasz

Projekt tervezés feladat csoport

A projekt tervezés első lépéseként az ügyfél és a bevezető partner projekt vezetője közösen elkészítik a Projekt Alapító Dokumentumot, amely tartalmazza a projekt célját, mérföldköveit, szállítandóit, a projektben és a bizottságban résztvevő tagokat, a projekt menetéhez szükséges infrastruktúrát, a sikerkritériumokat, valamint a kockázati tényezőket. Közösen elkészítik a projekt részletes ütemezését.
A projekt formálisan a „Kick-off” projekt indítóval kezdődik, ahol a projektben részvevők bemutatásra kerülnek, valamint a projekt tagok megismerkednek a PAD-ban leírtakkal, és a bevezetés lépéseivel.

Felmérés, folyamatoptimalizálás (BPR) feladat csoport

Az elemzés szakaszában az interjúk során egyrészt felmérjük az ügyfél elvárásait, igényeit, másrészt részletesen megvizsgáljuk a követelmények és a jelenlegi rendszer, jelenlegi folyamatok kapcsolatát. A Kulcsfelhasználókkal valamint az informatikai szakterülettel többkörös igényfelmérési, egyeztetési folyamaton megyünk keresztül, amely során a bevezetni kívánt Microsoft Dynamics 365 Business Central teljes funkcionalitását és rendszerkapcsolatait átnézzük és összehasonlítjuk az üzleti folyamatokkal, követelményekkel. Az üzleti és informatikai területek kijelölt képviselőivel lefolytatott személyes interjúk során részletesen felmérjük a meglévő ERP rendszer (vagy azt helyettesítő rendszerek) körüli folyamatokat, s az előzetesen egyeztetett főbb üzleti igények valamint a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszer által kínált lehetőségek alapján javaslatot teszünk a folyamatok optimalizálására. Az igényfelmérés során összeállított Funkcionális Követelmény Dokumentumban kitérünk a kapcsolódó rendszerekkel szemben elvárt változtatási igényekre, a szükséges interfész-módosításokra, a migrációs igényekre illetve alapelvekre valamint itt határozzuk meg a kialakítandó infrastruktúra követelményeit is.

Kulcsfelhasználó oktatás feladat csoport

Az alkalmazásgazda és kulcsfelhasználók részére oktatói központban általános kezelői és funkció oktatás történik. Minden résztvevő számítógépen gyakorolva ismeri meg a bevezetésre kerülő Microsoft Dynamics 365 Business Central modulok alap funkcióit, működését.
A rendszergazda és az alkalmazásgazda az adminisztrátori oktatáson elsajátítják a rendszer működéséhez, karbantartásához szükséges ismereteket, mint például a telepítést, felhasználók karbantartását, jogosultság karbantartását.
Az oktatások a Kulcsfelhasználói és az Adminisztrátori oktatási tematikák ütemezése szerint történnek. A résztvevők oktatási anyagot kapnak az egyes funkciókhoz, amelyek alapján az önálló gyakorlást a későbbiekben elvégezhetik.

Tervezés szakasz

Tervezés feladat csoport

A koncepcionális, magas szintű tervezés után kezdődik a részletes tervezés. Az elfogadott Funkcionális Követelmény Dokumentumban leírt folyamat katalógusban meghatározott főbb folyamatokról folyamatábra és folyamat leírás készül. A javasolt folyamatokat a kulcsfelhasználók, a funkcionális-, és technikai konzulensekkel együtt vitatják meg a konzultációk során. A részletes tervezés során meghatározásra kerül, hogy a feltárt igény kielégítéséhez milyen szintű testreszabás, alkalmazásfejlesztés szükséges, vagy milyen paraméterezéssel (konfigurálással) képes a rendszer az elvárt működés nyújtására. A részletes tervezés eredményeképpen előáll a részletes funkcionális specifikáció, a Részletes Terv dokumentum, mely az üzleti folyamatokhoz és paraméterezéshez tartozó leírás.

Az ügyfél a szakaszt a Részletes Terv dokumentum aláírásával fogadja el.

Megvalósítás rész

Fejlesztés (implementáció és tesztelés) szakasz

Fejlesztés feladat csoport

A részletes tervezésben leírtaknak megfelelően a szükséges módosításokról, fejlesztésekről képernyő-, lekérdezés- és riportterveket készítünk fejlesztési lap formájában. Ide tartoznak az interfészek teljes funkcionalitásának megtervezése, fejlesztési specifikációja. A fejlesztéseket a Fejlesztési terv dokumentumban foglaljuk össze, ahol a fejlesztés azonosítója mellett a prioritás és a határidő kerül rögzítésre.

Elvégezzük a szükséges fejlesztéseket, és a hozzá tartozó fejlesztői teszteléseket mind az igényelt funkcionális bővítések, mind pedig az interfészek vonatkozásában.

Adatbázis beállítás, paraméterezés feladat csopor

Az adatbázis paraméterezése és a működéshez szükséges kódtáblák feltöltése a részletes tervezés alapján meghatározott módon és értékkészlettel történik, melyet a konzultációk keretein belül a konzulens végezi a kulcsfelhasználók támogatásával. A Microsoft Dynamics 365 Business Central paramétereinek és kódtábláinak feltöltéséhez segítséget nyújt a Migrációs terv, melyben a részletes tervezés alatt kerül meghatározásra, hogy mely kódtábla lesz használatban a rendszerben. A táblázat tartalmazza a paraméterek és kódtáblák feltöltésének módját, prioritását, határidejét, felelősét, valamint az állapotát, mely segítségével folyamatosan nyomon lehet követni az adatfeltöltés készültségi fokát.
Javaslatot teszünk a rendszerhez tartozó jogosultsági szintek, az egyes szintekhez tartozó jogok kialakítására, valamint annak módjára és a hozzá tartozó dokumentum kialakítására.
Javaslatot teszünk a Microsoft Dynamics 365 Business Central-ra vonatkozó mentési szabályzat elemeire, mely illeszthető az ügyfél belső üzemeltetési szabályzatához.

Tesztelés feladat csoport

Elkészítjük, és az ügyféllel egyeztetjük a Tesztelési terv dokumentumot, amely a testre szabott Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerszintű teszt folyamattervét tartalmazza.

Az elkészült módosításokat és fejlesztéseket egy intenzív egyedi és rendszer teszt sorozatnak vetjük alá, ellenőrizve a beállítások megfelelőségét, helyességét. Teszteljük, ellenőrizzük az egyes funkciókat külön-külön, illetve több funkciót egyidejűleg. A szállítói tesztet követi a felhasználói teszt, amely során az Ügyfél Kft. Kulcsfelhasználói, illetve az üzleti területeinek képviselői, a jövendőbeli felhasználók ellenőrzik a rendszer működését.

Ezután komplett integrációs, biztonsági és terheléses teszteket végzünk az Ügyfél Kft. (és szükség esetén a kapcsolódó rendszerek szállítóinak) közreműködésével, így biztosítva a rendszer megfelelő működését és sebességét, melynek során a mentési funkciók működését is vizsgáljuk. Mindezen tesztek eredményeit rögzítő teszt jegyzőkönyvek alapján kerül sor az Elfogadási jegyzőkönyv aláírására, ami ennek a szakasznak a záródokumentuma.

Ebben a szakaszban szükséges az elfogadott folyamat optimalizálás alapján az Ügyfél Kft. belső működési szabályzatainak átdolgozása, amely az Ügyfél Kft. feladata.

Szintén ebben a szakaszban készülnek el a Felhasználói- és Üzemeltetési kézikönyvek is.

Éles indulás előkészítése szakasz

Végfelhasználói oktatás feladat csoport

Miután elkészültek a Felhasználói kézikönyvek és az Üzemeltetési kézikönyv, a letesztelt rendszer segítségével megtörténik a Microsoft Dynamics 365 Business Central jövőbeni felhasználóinak oktatása. A végfelhasználói oktatást a kulcsfelhasználók végzik, szükség szerint konzulens támogatásával. A képzés során az oktatási terv szerint végighaladva az összes szerepkörön, és a felhasználótípusok által használt folyamatokon a résztvevők felkészülnek a rendszer használatára.

Éles indulás feladat csoport

Az átállás részeként a migrációs terv alapján elvégezzük az alkalmazásgazda közreműködésével a szükséges migrációkat, nyitó adatok felvitelét.

A sikeres előkészítés után az átállási forgatókönyv szerint megtörténik az átállás. Erről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, amelyet az ügyfél aláírásával hitelesít, és amely egyben a rendszer használatba vételét, átvételét is igazolja.

Éles üzem támogatása szakasz

Támogatás feladat csoport

Az éles indulást követő hónapban fokozott rendelkezésre állást és szükség szerinti helyszíni támogatást nyújtunk az esetleges éles üzembeli problémák azonnali helyreállítása érdekében. Ezt követően a support szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően megkezdődik a bevezetett Microsoft Dynamics 365 Business Central támogatása, nyomon követése, esetlegesen felmerült problémák regisztrációja, megoldása.

Az átállás tapasztalatairól, valamint magáról a bevezetési projektről adatokat gyűjtünk, amiket feldolgozunk, az ügyfél projektvezetésével közösen kiértékelünk.

Munkavégzés helyszíne

A munkavégzés helyszíne elsősorban az Ügyfél telephelye, valamint az Ecobit Budapesti telephelye.

Projektterv

A bevezetési projekt első szakasza a Projekt előkészítési szakasz, amelynek szállítandója a Projekt Alapító Dokumentum. Ennek egyik részeleme a Projekt terv. A Projekt terv egy élő, dinamikus dokumentum, ahol a Projekt ütemterv részletesen tartalmazza egy lezárt mérföldkő után következő első szakasz feladatait és erőforrás szükségletét és átfogóan az azt követő szakaszok feladatait, erőforrásigényét. A Projekttervet, minden egyes szakasz lezárása után, vagy amikor szükséges, a projektvezetők pontosítják és részletezik.

Erőforrások ütemezése

Az erőforrások ütemezése a projekt közös tervezése során áll elő. Elsődleges szerepük, - ahogy már több helyen is írtuk, - a kulcsfelhasználóknak van. Fontos területek a pénzügy-számvitel, az értékesítés, a beszerzés, a logisztika/raktározás, a szerviz, a gyártás területei. A projekt szélesebb körű kibontakozása az elkészült rendszer tesztelésénél, a végfelhasználói oktatásnál és az éles indulásnál várható.

A megismert feladatok és elvárások alapján elkészítettük a projektben szükséges szakértői napok feladatokhoz rendelt becslését. Ez jól mutatja, hogy milyen feladatokat milyen intenzitással tervezünk elvégezni a projekt során.

Az erőforrás megbecsülésekor az alábbi feltételezésekkel éltünk, illetve az alábbi szempontokat érvényesítettük:

 • Feltételeztük, hogy a projekt szakmai területeit a Projektvezetőn, az Alkalmazásgazdán és a Rendszergazdán kívül 9 Kulcsfelhasználó fogja képviselni ÜGYFÉL részéről. (A Kulcsfelhasználók száma és a szakmai, felelősségi területeik közösen meghatározandók. Ennek megfelelően a végleges Kulcsfelhasználó szám kis mértékben eltérhet a jelenleg javasolttól)
 • A Kulcsfelhasználók oktatására általában 6 napot tervezünk, ami minden kulcsfelhasználót érint.
 • Az adatfeltöltésre tervezett idő nem tartalmazza a feltöltés előtti adattisztításra fordítandó időt, mert ennek becsléséhez nem áll rendelkezésünkre információ.
 • A végfelhasználók oktatásánál szakmai területenként 1-1 csoport oktatásával számoltunk.
 • A nyitó adatok felvitele nem tartalmazza a nyitó adatoknak a jelenlegi rendszer(ek)ből történő előállításához szükséges időt.

Tesztelési Módszertan

Tesztelési módszertanunk alapvetően az alábbi kérdések szem előtt tartásával került kialakításra:

 • Miért tesztelünk?
  • Követelményeknek való megfelelés
  • Használhatóság bizonyítása
  • Hibák behatárolása és számuk csökkentése
  • Megrendelői elégedettség
 • Kinek tesztelünk?
  • Megrendelőnek bizonyítunk
  • Magunknak bizonyítunk
 • Kivel tesztelünk?
  • Saját belső erőforrás (fejlesztő, tesztelő)
  • Független tesztelő csapat (külső)
 • A legfontosabb szempont az, hogy egy végfelhasználói teszt fázisában kiderülő hiba javítása 30-40-szer annyiba kerül, mint egy fejlesztői fázisban lévő hiba javítása.
Megrendelő, végfelhasználó

Az alkalmazott bevezetési módszertanban a tesztelési tevékenység a projektnek nem egy adott szakaszában történik, hanem több szakaszon keresztül húzódó, folyamatos tevékenység. A tesztelések tervezése már az Elemzés és Tervezés szakaszokban elkezdődik, a tesztelés legnagyobb része a Fejlesztés szakaszban történik.

A tesztelési módszertan - a projektben egymástól időben, méretben és feladatvégzőben - eltérő feladatokat foglal magában, beleértve a fejlesztések és az üzleti funkciók tesztelését. A beállított rendszer elfogadásához szükséges teszteket a projekt tagok közösen, csapat munkában tervezik meg és a Tesztelési tervben rögzítik.

Fejlesztések tesztelése Ecobit részéről

A projekt során elvégzendő fejlesztéseket a Fejlesztési lapokon meghatározottak és jóváhagyottak alapján a Vezető fejlesztő által kijelölt Fejlesztők végzik. Az elkészült fejlesztések tesztelése Ecobit részéről mindig 2 szintű. A Fejlesztő a program készítése során szakmai szempontokat figyelembe véve próbafuttatásokat végez annak érdekében, hogy a program hibamentes működése biztosítva legyen. Az elkészített fejlesztést vagy programmódosítást a Tanácsadó is leteszteli a Fejlesztési lapon meghatározott tesztelési kritériumok alapján, aminek eredményét a Fejlesztési lapon rögzíti.

Az ellenőrzések megfelelősége esetén a fejlesztés átadásra kerülhet. Ha nem, a Tanácsadó kéri a hiba javítását, vagy ha a specifikációt módosítani kell valamilyen körülmény miatt, akkor egy új verziószámú Fejlesztési lapot készít és a folyamat visszakerül a Fejlesztőhöz.

Funkciók és folyamatok tesztelése

A funkcionális és folyamat tesztelések elvégzése és dokumentálása a Kulcsfelhasználók feladata a Tanácsadók útmutatása, segítsége alapján. Minden egyes elvégzett teszt esetről Teszt jegyzőkönyv készül. A Teszt jegyzőkönyv leírja, hogy az elkészült fejlesztést, folyamatot, funkciót hogyan kell használni, valamint rögzíti a tesztelés eredményét.
A Teszt jegyzőkönyv tartalmazza:

 • a teszt azonosítóját
 • a tesztelésben résztvevők névsorát
 • a tesztelés dátumát (időtartamát)
 • a teszt elvárt eredményét
 • az elvégzett tesztelési lépéseket (képernyőképekkel)
 • az elvárt eredményhez képesti kimeneteket

Az elkészült Teszt jegyzőkönyveket a Tanácsadók ellenőrzik.

A tesztelést a Tesztelési terv alapján kell végezni. A Tesztelési terv a tesztet előkészítő dokumentum, amely felsorolás szerűen tartalmazza a tesztelni kívánt folyamatokat, funkciókat. A terv a Tanácsadók javaslata alapján készül, a Kulcsfelhasználók véglegesítik.

A Tesztelési terv tartalmazza a tesztelendő funkciók felsorolását, azon belül:

 • a teszt azonosítóját
 • a tesztelési feladatot
 • a tesztért felelős kulcsfelhasználót
 • a tesztet végző nevét
 • a teszt határidejét
 • a teszt állapotát
 • a teszt eredményét
 • a teszt típusát

Az elvégzendő tesztek körét és azok prioritását a Projektvezetők hagyják jóvá.

Speciális tesztek

Az egyes funkciók folyamatok és a rendszert érintő fejlesztéseken kívül egyéb tesztek elvégzése is szükséges:

 • Interfészek tesztelése
 • Terheléses tesztelés
 • Adat migráció tesztelése

Ezen speciális tesztek közös jellemzője, hogy azok megtervezése a Tervezés szakaszban történik, a tesztek végrehajtása pedig a Fejlesztés szakaszban. E teszteket a Kulcsfelhasználók és a Tanácsadók közösen végzik. Az interfészek tesztelésénél szükséges az összekapcsolandó másik rendszer képviselőinek a közreműködése is.

Minden interfész esetén tesztelni kell, az adatformátumot is és az adatátvitelt is.

A migrációs terv elkészítésének részeként a migrációs tesztet is meg kell tervezni. A migrációs teszt tervében kell rögzíteni a mintavétel módját és a vizsgálandó adatmennyiséget.

A terheléses teszthez a tervezés során eldöntendő, hogy az adott rendszer alkalmazása során, várhatóan mely folyamatok, műveletek lesznek a terhelés szempontjából jelentősek, melyeket kell a terheléses tesztnél vizsgálni.

Átvételi teszt – Elfogadási jegyzőkönyv

Az átvételi teszt során a Kulcsfelhasználók végzik a teszteket és rögzítik annak eredményeit. A szükséges teszt jegyzőkönyvek létrehozását a Kulcsfelhasználók végzik a Tanácsadók segítségével.

Az éles indulás előfeltétele az Elfogadási jegyzőkönyv aláírása, amelyben az Ügyfél deklarálja, hogy a rendszert tesztelte, s azt éles használatra alkalmasnak találta. Az Elfogadási jegyzőkönyv az átvételi teszt pozitív eredményein alapszik.

Módosítások tesztelése

Az új fejlesztések, módosítások illetve hibajavítások csak a Kulcsfelhasználók teszt rendszeren elvégzett sikeres tesztelése után kerülhetnek be az éles rendszerbe.

A fejlesztéseket, hibajavításokat tartalmazó alkalmazás objektumok kiküldése a Projektvezető vagy a Vezető tanácsadó utasítására történik, amit a Rendszergazda tesz fel a teszt rendszerre, aki gondoskodik a korábbi állapot mentéséről is.

A kiküldött alkalmazás objektumokat mindig kísérnie kell egy mellékletnek, amely tartalmazza az új vagy módosított esetleg javított fejlesztések azonosítóját. A kiküldött alkalmazás objektumok mellékletében szereplő fejlesztés minden esetben 2 szintű Ecobit oldali tesztelésen megy keresztül.

A kiküldött objektumok teszt rendszerbe illesztését ÜGYFÉL nek 2 munkanapon belül el kell végeznie.

Az új objektumokkal frissített teszt alkalmazáson ÜGYFÉL köteles – a mellékletben szereplő fejlesztésekre vonatkozóan – a funkcionális teszteket 3 munkanapon belül elvégezni, és azokról visszajelzést küldeni az Ecobitnak. Ennek hiányában a funkcionális fejlesztést az Ecobit elfogadottnak minősíti és a fejlesztési lapot lezárja.

Amennyiben az adott alkalmazás objektumok tesztelése sikeresen megtörtént a teszt rendszeren, az bekerülhet az éles rendszerbe.

Migrációs terv vázlat

A módszertan szerint az alábbi főbb migrációs feladatokat kell elvégezni a projekt során:

 • Adatmigrációs igények összegyűjtése, pontosítása (Elemzés szakasz)
 • Adatmigráció megtervezése (Tervezés szakasz)
 • Tesztelendő migrációs adatok meghatározása, migrációs teszt megtervezése (Tervezés szakasz)
 • Adatmigrációs scriptek elkészítése (Fejlesztés szakasz)
 • Migrálandó adatok előállítása a meglévő adatforrásokból (Fejlesztés szakasz)
 • Migrációs folyamatok tesztelése (Fejlesztés szakasz)
 • Migrált adatok ellenőrzése (Fejlesztés szakasz)
 • Végleges adatmigráció elvégzése (Éles indulás előkészítése)

Az adatmigráció megtervezése során az Ecobit megadja, hogy milyen struktúrában, milyen táblázatokon keresztül kell a migrációt előkészíteni. Felméri, hogy a rendelkezésre álló adatok előállításához, megtisztításához milyen erőforrásokra és átfutási időkre lehet szükség.


A Tervezés szakaszban Migrációs terv készül, ami az alábbi információkat tartalmazza:

 • A migráció során elvégzendő feladatok tervezett ütemezése és erőforrás igénye
 • Az egyes feladatok felelőseit
 • A migráció során alkalmazott adatforrásokat
 • A migrálandó adatok függőségeit a Dynamics 365 Business Central rendszerben
 • A migrálandó adatok előállításának szűrési feltételeit
 • A migráció módját adatforrásonként illetve Dynamics 365 Business Central táblánként
 • Az adatmigráció elvégzésének előfeltételeit és függőségeit
 • Az adatmegfeleltetést (mapping)
 • A javasolt adatfeltöltési módot

AZ ÜGYFÉL feladata a Migrációs tervnek megfelelően az adatfeltöltéshez szükséges adatok előállítása a jelenlegi rendszerekből, és a migrációt megelőző adattisztítás.
A rendszerbe betöltött adatokra lefuttatható egy utólagos konzisztencia ellenőrzés, ami rámutat a hibás adatokra, és ezeket egy listába rakja.

A migráció megtervezését és az elvégzéséhez szükséges tudás, tapasztalat megosztását a projekt első szakaszaiban végezzük, amivel az egyik legnagyobb kockázat - a migráció előkészítéséhez rendelkezésre álló idő elégsége - nagyrészt csökkenthető. Az így átadott információk a standard rendszerre vonatkoznak, ezért, ha a projekt során a migrációs körbe tartozó adatstruktúra változik, akkor erre fokozottan kell figyelni a további szakaszok során.

Oktatási terv

A projekt során többféle oktatásra kerül sor, ezek az alábbiak:

Kulcsfelhasználói oktatás
 • A Kulcsfelhasználók oktatását, a Tanácsadók tartják.
 • A Kulcsfelhasználók oktatására a projekt elején, az Elemzés szakaszban kerül sor.
 • A standard Dynamics 365 Business Central oktatása történik a kulcsfelhasználók részére
 • Az oktatás elsődleges célja, hogy a Kulcsfelhasználók megismerjék és megértsék a rendszer alaplogikáját, alap folyamatait.
 • A kulcsfelhasználói oktatáshoz a Tanácsadók oktatási tematikát készítenek.
 • Az oktatáshoz az infrastruktúrát (oktatóterem, telepítés, oktató rendszer paraméterezése) az Ügyfél biztosítja.
 • Az oktatás kis létszámú és gyakorlati formában történik.
Végfelhasználói oktatás
 • A Végfelhasználók oktatását a Kulcsfelhasználók tartják.
 • A Végfelhasználók oktatására az Éles indulás előkészítése szakaszban, az Elfogadási jegyzőkönyv aláírását követően kerül sor.
 • A Végfelhasználók oktatása a véglegesen beállított éles rendszerrel alapvetően megegyezően kialakított és alapadatokkal feltöltött teszt rendszeren történik.
 • Az oktatás célja, hogy a Végfelhasználók megismerjék és elsajátítsák a rendszer kezelésének alapjait és azon funkciókat, folyamatokat, melyeket a munkájuk során használni fognak.
 • A Végfelhasználók oktatáshoz oktatási terv készül, mely tartalmazza a végfelhasználói csoportokat, azok tagjait, az általuk használt (számukra oktatandó) funkciókat és az oktatási ütemtervet.
 • Az oktatáshoz a helyszínt és az alap infrastruktúrát (oktatóterem, gépek, hálózat) az Ügyfél biztosítja.
 • Az oktatás kis létszámú oktatási csoportokban és gyakorlati formában történik.
 • Az oktatáson elsajátított ismeretekről a Végfelhasználók gyakorlati vizsga formájában adnak számot.
Rendszergazdai, alkalmazásgazdai oktatás
 • A rendszergazdai, alkalmazásgazdai oktatást a Rendszerintegrátor tartja.
 • A rendszergazdai, alkalmazásgazdai oktatásra a projekt elején, az Elemzés szakaszban kerül sor.
 • Az oktatás keretében a standard Microsoft Dynamics 365 Business Central telepítésének és adminisztrálásának oktatása történik.
 • Az oktatáshoz a Rendszerintegrátor oktatási tematikát készít.
Végfelhasználói általános oktatás
 • A Végfelhasználók általános oktatását a Tanácsadók tartják.
 • A Végfelhasználók általános oktatására, a projekt közepén kerül sor, az Ügyfél kérésének megfelelően
 • A standard Microsoft Dynamics 365 Business Central oktatása történik a Végfelhasználók részére
 • Az oktatás célja, hogy a Végfelhasználók megismerjék és megértsék a rendszer alaplogikáját, alap folyamatait és kezelését.
 • A Végfelhasználók alapoktatáshoz a Tanácsadók oktatási tematikát készítenek.
 • Az oktatáshoz a helyszínt és az alap infrastruktúrát (oktatóterem, gépek, hálózat) az Ügyfél biztosítja.
 • Az oktatás kis létszámú oktatási csoportokban és gyakorlati formában történik.